Budowa układów elektronicznych sterujących temperaturą

 

W wielu procesach zachodzących czy to w przemyśle czy w najbliższym otoczeniu człowieka kwestią bardzo ważną są warunki, w których one zachodzą. Jest to szczególnie istotne szczególnie w procesach wytwórczych. O ile w domu człowiek podczas gotowania dobierając złą temperaturę może przypalić lub uczynić potrawę niezbyt smaczną o tyle w przemyśle straty mogą być bardzo poważne.

Termostaty powszechnie stosowane w przemyśle

termostat elektronicznyW przypadku nieodpowiednich warunków, w których zachodzą różnego rodzaju procesy może dojść do nadania złych cech materiałowych wyrobowi końcowemu który trafia do klienta. Oczywiście w celu zwiększania jakości oraz eliminowania potencjalnych błędów każdy produkt jest poddawany rygorystycznej kontroli. Niektórych wad materiałowych jednak nie sposób wykryć. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na większość procesów zachodzących w przemyśle jest temperatura. To właśnie ona definiuje wiele przemian, które zachodzą w materiale podczas jej zmian. Właśnie dlatego tak ważne jest żeby układ utrzymywał zadaną temperaturę z dokładnością do dziesiętnych części stopnia. Do tego właśnie służy układ znany jako termostat elektroniczny. Urządzenie to utrzymuje temperaturę na zadanym przez użytkownika poziomie. Dzięki zastosowaniu układów cyfrowych całość procesu przebiega z bardzo dużą dokładnością. Regulatory temperatury można podzielić ze względu na napięcie zasilające układ. Niektóre z nich charakteryzują się modułową konstrukcją, która oddziela poszczególne bloki konstrukcyjne takie jak obwód pomiarowy czy obwód wykonawczy.

Taka konstrukcja znacznie ułatwia wszelkie czynności serwisowe ze względu na możliwość wymiany poszczególnych bloków. W rozwiązaniach klasycznych uszkodzenie regulatora skutkuje koniecznością czasochłonnej diagnozy uszkodzonego elementu przez doświadczonego elektronika. W przypadku nowoczesnych regulatorów modułowych istnieje możliwość szybkiej wymiany poszczególnych bloków urządzenia.