Po co korzystać z usług BHP?

Bez względu na to, jakiego rodzaju biznes się prowadzi, konieczne jest stworzenie miejsca pracy przystosowanego do potrzeb pracowników – zasady tego, jak powinien wyglądać zakład pracy, regulują przepisy BHP, nieprzestrzeganie których może wiązać się z nałożeniem na pracodawcę określonej kary pieniężnej. Zakres usług BHP Z tym tematem warto zapoznać się jeszcze przed podjęciem działalności gospodarczej… Continue reading Po co korzystać z usług BHP?

Zimowe obuwie ochronne

Zima była bodaj najgorszą porą do wykonywania jakichkolwiek dużych prac ziemnych czy budowlanych, z dość oczywistych przyczyn. Praca w zimie była bardzo trudna, a nawet najprostsze wykopanie podstawy pod fundamenty było ogromnym wysiłkiem, nawet z pomocą ciężkiego sprzętu. Co gorsza, odzież robocza również nie była z reguły dostosowana do niskich temperatur. Buty robocze do pracy… Continue reading Zimowe obuwie ochronne