Częstotliwość szkoleń BHP dla pracowników

Zazwyczaj pracownicy i pracodawcy są negatywnie nastawieni do szkoleń z zakresu BHP. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że szkolenia przeprowadzane są w sposób nudny, a pracownicy niewiele z nich wynoszą. Na szczęście istnieją firmy szkoleniowe, które przeprowadzają profesjonalne szkolenia: ciekawe i rzeczywiście podnoszące poziom bezpieczeństwa w pracy.

Szkolenie w postaci kursu lub seminarium

szkolenia bhp dla pracowników rzeszówKażdy pracodawca powinien wiedzieć, co jaki czas musi zostać zorganizowane specjalistyczne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stanowisk robotniczych szkolenie powinno odbywać się raz na trzy lata. Chodzi tutaj jednak o stanowiska robotnicze, na których nie wykonuje się szczególnie niebezpiecznych prac (wtedy szkolenie musi odbywać się co roku). Szkolenie dla takich pracowników obejmuje instruktaż na stanowisku pracy oraz wykład. Całość trwa 360 minut. Jeśli chodzi o szkolenia bhp dla pracowników rzeszów, które odbywają się raz na pięć lat, to dotyczą one pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów oraz organizatorów produkcji. Szkolenie raz na pięć lat dotyczy też pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów. Również pracownicy służby BHP muszą odbyć takie szkolenie. Ma ono postać kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Całe szkolenie trwa 720 minut. W przypadku pracowników BHP szkolenie powinno trwać 1440 minut, a w tym 180 minut ćwiczeń.

Oczywiście szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane są również na potrzeby pracowników administracyjno-biurowych. W tym przypadku szkolenie najczęściej ma postać seminarium albo kursu. Czas trwania takiego szkolenia to 360 minut. Odbywa się ono raz na sześć lat. Wynika to z niskiego niebezpieczeństwa i ryzyka nieszczęśliwych wypadków w trakcie wykonywania prac administracyjno-biurowych.