Gewerba w Niemczech

Od roku 2004 Polska jest w strukturach Unii Europejskiej co zrównało Polaków z innymi obywatelami tej struktury politycznej i gospodarczej. Z punktu widzenia zwykłego obywatela najważniejszy był akt o swobodnym przepływie osób i usług na terenie Unii. Oznacza on, że bez żadnych przeszkód polski obywatel może się starać o zatrudnienie lub zakładać własną działalność gospodarczą. Bardzo wielu naszych rodaków już skorzystało z możliwości podjęcia pracy, a spora rzesza założyła na terenie Unii własne firmy.

Własna firma w Niemczech

założenie własnej działalności gospodarczej w niemczechOgromna liczba Polaków po uzyskaniu możliwości podjęcia legalnej pracy na terenie Unii wybrała Niemcy. Dla niektórych osób założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech to spełnienie marzeń po latach pracy najemnej. Spore grono przedsiębiorców z Polski rozważa założenie tzw. Gewerby w Niemczech jako naturalny proces rozwoju. Warunki założenia własnej firmy za zachodnią granicą są bardzo podobne do tych w Polsce. Przede wszystkim trzeba mieć lokal na siedzibę firmy. Można nieruchomość kupić lub wynająć ale z punktu pewnych ulg podatkowych warto się w Niemczech zameldować. Po dokonaniu analizy własnych możliwości i powzięciu ostatecznej decyzji należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dokonuje się tego w Gewerbeamt, a sam proces przebiega podobnie jak w Polsce i zajmuje kilka chwil. Na tym analogie do Polski się nie kończą gdyż Gewerbeamt automatycznie powiadamia inne instytucje takie jak Urząd Statystyczny, Izbę Gospodarczą i Handlową oraz urząd skarbowy. Dla niemieckiego urzędu skarbowego informacja o powstaniu nowego podmiotu jest impulsem do wysłania formularza, w którym określamy potencjalne przychody za pierwszy rok podatkowy. Zastanówmy się czy przekroczą one 17.500 euro. Jeżeli zostaniemy pozytywnie zweryfikowani może my się cieszyć z posiadania własnej firmy oraz z numeru ewidencji podatkowej.

Dalsze kwestie do załatwienia to kontakt z Izbą Gospodarczą i załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które mają zahamowania przed samodzielnym załatwianiem formalności związanych z założeniem firmy mogą one skorzystać z usług firm zajmujących się tymi sprawami. Posiadanie firmy w Niemczech zwiększa naszą wiarygodność w świadomości niemieckiego odbiorcy naszych usług. Jest to też ważne z punktu legalności działań. W Niemczech można bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach na temat prowadzenia firmy i wiedzy podatkowej.