Granulowanie odpadów uzyskiwanych z biomasy

Pellet jest rodzajem paliwa stałego, wytwarzanego w formie granulatu i uzyskiwanego z biomasy, przeznaczony głównie do spalania w indywidualnych jak i zbiorowych instalacjach grzewczych. Materiał ten może być spalony w kominkach specjalnie do tego przeznaczonych. Pellet produkowany jest z odpadów drzewnych, głównie wiór i trocin oraz odpadów i produktów ubocznych rolnictwa.

Produkcja pelletu z trocin drzewnych

granulator do trocinUrządzenie mechaniczne zwane peleciarką lub granulatorem służy do pelletowania trocin, słomy, papieru, siana, zboża i innych produktów. Dzięki temu urządzeniu można produkować pellet do wielu zastosowań. Produkować można pellet drewniany jako opał, pellet jako pasza dla zwierząt gospodarczych lub pellet jako nasyp do różnorodnych zastosowań. Granulator do trocin jest urządzeniem przemysłowym służącym do produkowania pelletu o różnych średnicach. W zależności od grubości materiału poddawanego granulowaniu wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń: granulator do trocin talerzowy oraz pierścieniowy. Jest to idealnie rozwiązanie dla firm, które chcą wytwarzać pellet dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych. Pellet nazywany jest „zielonym węglem”, ponieważ podczas jego spalania do atmosfery nie wydzielają się żadne szkodliwe dla środowiska substancje. Jedynym efektem spalania pelletu jest powstanie śladowych ilości i minimalnej ilości dwutlenku węgla.

Podsumowując, granulator do trocin jest maszyną zapewniającą zautomatyzowanie wieloetapowego procesu produkcji pelletu z odpadów tartacznych. Do zalet tego typu urządzeń zalicza się także możliwość granulacji trocin twardych gatunków drzew. Spalanie pelletu powoduje bardzo niską emisję szkodliwych gazów tlenku siarki i tlenku azotu, w porównaniu do innych form uzyskiwania energii cieplnej.