zakładanie instalacji elektrycznej w Bydgoszczy

Miejsca szczególne w domowej instalacji elektrycznej – zakładanie instalacji w Bydgoszczy

 

Układanie instalacji elektrycznej odbywa się według konkretnych zasad. Zawsze przewody elektryczne muszą zostać ułożone w odpowiedniej odległości od drzwi i okien, a dokładniej od ich krawędzi. Przewody układane są tylko i wyłącznie pionowo lub poziomo! Nigdy nie układa się przewodów elektrycznych po skosie.

Zakładanie instalacji w Bydgoszczy – strefy bezpieczeństwa w instalacji elektrycznej

zakładanie instalacji elektrycznej w BydgoszczyW danym pomieszczeniu wykorzystuje się technikę łączenia ze sobą przewodów od jednego gniazda elektrycznego do drugiego. Dlatego gniazda elektryczne znajdują się najczęściej na jednej linii – są albo na wysokości pasa, albo znajdują się przy podłodze. Rzadko gniazda elektryczne położone są wyżej. Przewody łączone są ze sobą za pomocą puszek instalacyjnych. W żadnym przypadku nie powinno się pokrywać takich puszek tynkiem. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek awarii, puszkę niepokrytą tynkiem można bardzo łatwo odnaleźć i dokonać jej przeglądu oraz naprawy. Uszkodzenia w przewodach najczęściej zdarzają się w miejscu połączeń – to kolejny argument za tym, by nigdy nie tynkować puszek instalacyjnych. Łączenie przewodów wymaga użycia specjalnych złączek. W takich złączkach dochodzi do skręcenia żyłek przewodów. Jest to rozwiązanie bezpieczne. Oczywiście zakładanie instalacji elektrycznej w Bydgoszczy to zadanie dla fachowców. Są firmy, które specjalizują się w takich usługach. Największe zagrożenie porażeniem prądem występuje w kuchniach i łazienkach oraz pralniach. Dlatego w tych miejscach trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, jak zakłada się przewody elektryczne. Zazwyczaj wyznaczane są strefy bezpieczeństwa. Te strefy znajdują się np. obok wanien, brodzików.

Urządzenia, które zasila się prądem, muszą znaleźć się w odpowiedniej odległości od takiej strefy, by w żadnym wypadku nie doszło do porażenia prądem. Jest to tzw. umieszczenie urządzeń poza strefą II.