Sukcesja w spółkach prawa handlowego

W Polsce nie jest trudno dokonać sukcesji w jakiejś firmie, polegającej na przekazaniu władzy w swojej firmie młodszemu pokoleniu, swoim potomkom, małżonkom etc.  Nie jest o to trudno, pod warunkiem, że nasza firma jest spółką prawa handlowego. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych może być o to trudno.

Sukcesja to proces

sukcesja prawnaCały proces polegający na sukcesji nie jest trudny pod względem prawnym, o ile poruszamy się w obrębie przepisów dotyczących spółek prawa handlowego. Spółki prawa handlowego posiadają wspólników spółki, osoby upoważnione do reprezentacji firmy, radę nadzorczą i prokurentów. Każda spółka posiada swój statut, który mówi o podziale władzy, sposobu reprezentowania spółki, a w kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa handlowego. Prawidłowo przeprowadzona sukcesja prawna to proces nastawiony na dostosowanie organów spółki do takiego kształtu firmy, jaki ma w zamyśle poprzednik. Spółki są specyficznym organem prawnym, w którym właściwą władzę mogą mieć wspólnicy poprzez posiadane udziały, rada nadzorcza za pomocą instrumentów prawnych nadanych w statucie spółki, bądź osoby reprezentujące spółkę ze względu na specjalne uprawnienia. Pierwszym krokiem jest zatem dostosowanie statutu w taki sposób, aby faktyczna władza, jeżeli poprzednik ma w zamiarze sukcesję władzy, przewidywała dla sukcesora  rzeczywistą władzę na sposób opisany przez obecnego właściciela, prezesa. Sukcesja to również proces wdrażania swoich potomków bądź inne osoby w funkcje zarządcze danej spółki.

Wyrazem woli właściciela firmy, który przestanie pełnić dane funkcje bądź to z upływem jakiegoś wieku czy to wraz ze śmiercią jest rozporządzenie o określonym momencie wejścia, bądź testament. Jeżeli podstawą właścicielską i kierowniczą firmy jest posiadanie liczy udziałów to odpowiednia adnotacja o dziedziczeniu udziałów powinna znaleźć się w testamencie.