Układnie polimeru na posadzkach z PCV

Stare posadzki z PCV można poddać zabiegom naprawczym przeprowadzając zabieg polimeryzacji lu akrylowania. Już pierwsze objawy wskazujące na zużycie długo eksploatowanej wykładziny powinny być sygnałem, że należy ją poddać zabiegowi polimeryzacji w celu przywrócenia dawnego blasku i właściwości odpornościowych.

Opis procesu polimeryzacji posadzek

polimeryzacja wykładzin pcvPoddanie procesowi polimeryzacji wykładzin PCV oraz posadzek betonowych pozwala na płożenie warstwy ochronnej odpornej na ścieranie i wodę. Warstwa polimerowa nadaje posadzce połysk, właściwości antypoślizgowe i antybakteryjne. To również odporność na zaplamienia i łatwość utrzymania w czystości. Proces polimeryzacji można przeprowadzić wyłącznie na suchej i dobrze oczyszczonej powierzchni. W przypadku nakładania polimeru na starą wykładzinę PCV należy usunąć resztki starej warstwy polimeru, zneutralizować odczyn pH przemywając powierzchnię wodą. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się warstwy polimeru. Ilość warstw zależy od odporności i twardości jaką chcemy uzyskać. Czas wykonania zabiegu polimeryzacji zależy od ilości nakładanych warstw. Czynność na którym polimeryzacja wykładzin PCV się kończy jest dokładne polerowanie powierzchni w celu nadania ostatecznego połysku. W przypadku nakładania warstw polimeru na posadzki betonowe, które są bardzo chłonne należy powierzchnię betonu odpowiednio zagruntować. Na powierzchnie betonowe należy położyć więcej warstw polimerowych.

O powierzchnie pokryte warstwami polimerowymi należy odpowiednio dbać przeprowadzając zabiegi konserwacyjne. Podstawowym jest wcieranie w posadzkę preparatów zawierających substancje polimerowe. Istotne jest również odpowiednie czyszczenie posadzki, które najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie sprzątającej.