Zalety i wady dachów tradycyjnych

 

W krajobrazie polskim dominują budynki z dachem dwupołaciowym lub wielopołaciowym. Oprócz nich często widujemy domy z dachem płaskim, które nagminnie były budowane w latach 70 – tych. W polskiej tradycji przez wieki budowano dachy dwuspadowe i choć trudno jasno zdefiniować dach tradycyjny to jednak ze względu na aspekt historyczny i kulturowy to właśnie dach dwupołaciowy określimy tradycyjnym. Tym bardziej, że ciągle funkcjonuje zdanie by budować ” podług nieba i zwyczaju polskiego „.

Rodzaje pokryć dachów tradycyjnych

dachy tradycyjneObecnie w Polsce kształt i kąty nachylenia połaci z reguły określone są zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy dla danego budynku. Popularność jaką zyskały dachy tradycyjne wynika wprost z warunków klimatycznych w jakich znajduje się Polska. Dach tradycyjny dwuspadowy przybiera różne kąty nachylenia oraz występuję w wariacjach wielopołaciowych. Dzięki dachom tradycyjnym uzyskuje się dodatkową przestrzeń użytkową. Wadą dachów tradycyjnych jest, że tworzą duże powierzchnie wymagające izolacji termicznej i wodnej. Są też przedmiotem odbioru technicznego jako ” trzecia elewacja „. Są też dość drogie w wykonaniu. Wymagają wybudowania skomplikowanej konstrukcji nośnej drewnianej. Zalety to wspomniana większa przestrzeń użytkowa oraz możliwość budowy lukarn, wstawiania okien dachowych i innych. Daje to niepowtarzalny efekt. Współcześnie najchętniej wykorzystywanymi pokryciami dachów tradycyjnych są dachówki, blacha, łupek. W niektórych regionach czasami wykorzystuje się gont. Rodzaj pokrycia zależy od regionu i jest uwarunkowany kulturowo i historycznie.

Dostępność do świetnych jakościowo materiałów budowlanych oraz urządzeń wykonanie dachu tradycyjnego nie stanowi problemu. Dach tradycyjny jest bardzo często wybierany przez inwestorów mimo pojawienia się nowych ciekawych projektów budynków z dachem płaskim. Wydaje się, że tradycja jednak bierze górę. Wynika to z chęci nawiązania do budownictwa charakterystycznego dla danego regionu.